Επειδή οι μισοί είστε στημένοι...
ΕΠειδή προσπαθείτε να περάσετε την πολιτκή σας μαλακία και να χρεώσετε το λαό του Θρύλου...
Επειδή οι περισσότεροι στο chat δεν είστε καν Ολυμπιακοί...
Επειδή δεν έχετε ιδέα από τη πάει να πει Θύρα 7 αφού δε το ζήσατε ποτέ...

Το chat κλείνει και σύντομα πολλά αλλάζουν...